KAJ JE NOVEGA NA KMETIJI

Nakup opreme za predelavo mleka

Trajanje vključenosti v podukrep M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017– vložitev vloge:  29.11.2017 – prejem odločbe o pravici sredstev: 16.4.2018 – oddaja zahtevka za izplačilo sredstev november 2018

POVZETEK
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nakup dve hladilnici, zorilnico sirov, sirarski kotel in sirarsko odcejalno mizo. Naložba je bila nujna, saj obstoječe kapacitete niso zadoščale za obstoječ obseg predelave. Z naložbo bodo lažje obdržali sedanjo kakovost izdelkov.

Z novo opremo bodo izboljšali in razširili ponudbo izdelkov, v proizvodnjo uvedli dva izdelka (albuminska skuta in sir mozzarela), kar bo pripomoglo k večji konkurenčnosti in večji prodaji.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • opremiti prostore za predelavo do te mere, da se bo celotna predelava mleka iz starih kletnih prostorov lahko preselila v novo urejene prostore.  
  • povečati predelavo in razširiti ponudbo izdelkov
  • poleg kakovostne predelave, bo pri delu zagotovljena maksimalna higiena delovnih postopkov in načela hladne verige

DEJAVNOSTI

Flisovi so zaradi prostorske stiske v obstoječem prostoru za predelavo mleka in zaradi vedno večjega povpraševanja po izdelkih bili primorani, da se preselijo v večje prostore. Z lastnimi sredstvi so izvedli investicijsko vzdrževanje starega gospodarskem poslopja, ki je bilo namenjeno spravilu pridelkov. V letu 2017 in na začetku 2018 so dokončno uredili instalacije, zamenjali okna, uredili tlake in stene. V nove prostore so prestavili dosedanjo sirarsko opremo. V septembru in oktobru pa kupili in montirali dve hladilnici, zorilnico za sire, sirarski kotel in sirarsko odcejalno mizo.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje predelave mleka,
  • povečati kakovost izdelkov
  • z novo opremo razširiti vrsto ponudbe izdelkov,
  • ohranili delovnih mest na kmetiji,
  • stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti ter večje produktivnosti dela.

ekrpekrp